Zdrowie

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą – komu przysługuje i jak go uzyskać?

Przejęcie opieki nad osobą starszą, której codzienne funkcjonowanie zależne jest właśnie od opiekuna, to nie lada wyzwanie. Wiąże się to również z dużym wydatkiem finansowym każdego miesiąca, ponieważ często opiekun musi zrezygnować z pracy na pełen etat lub całkiem odejść ze stanowiska, by sprawować opiekę nad swoim starszym krewnym. O jakie świadczenia może starać się opiekun w ramach przejęcia pieczy nad seniorem, i jaki zasiłek opiekuńczy na osobę starszą może pobierać z tego tytułu?

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Osoba, która sprawuje opiekę nad swoim krewnym, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i wymagającym stałego wsparcia i opieki w celu normalnego funkcjonowania, ma prawo do ubiegania się o zasiłek opiekuńczy.  To świadczenie na osobę starszą przysługuje opiekunowi osoby, u której stwierdzono niepełnosprawność, jednak bez względu na datę stwierdzenia tego stanu. Oznacza to, że świadczenie zostanie przyznane w przypadku udokumentowanego stanu zdrowia, które zostało potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności. Opiekun, sprawujący nadzór i opiekę nad osobą starszą, najczęściej musi zrezygnować z pracy zarobkowej lub znacznie ją ograniczyć by wypełniać ten obowiązek, stąd sens takiego świadczenia. Obecnie wynosi ono 620 zł, chociaż kwota wypłacana w ramach zasiłku opiekuńczego uzależniona jest od średniej kwoty miesięcznego dochodu na osobę, która nie może przekroczyć 764 zł. Jeżeli o takie świadczenie ubiega się rolnik, wówczas pod uwagę są brane dwie opcje – rolnik zaprzestaje prowadzenia działalności rolniczo gospodarczej, lub małżonkowie rolnicy, którzy zaprzestają prowadzenia działalności, bądź analogicznie domownicy.

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą jest zatem pewnego rodzaju rekompensatą za utraconą możliwość pracy zawodowej w wyniku konieczności opieki nad niepełnosprawnym seniorem, a przede wszystkim formą wsparcia dla domostwa, na którym spoczywa opieka nad niedomagającą osobą starszą.

Formalności, czyli jak załatwić wypłatę zasiłku

Świadczenie o którym mowa wypłacane jest comiesięcznie, a aby je otrzymać należy przygotować dokumenty takie jak:

  • Zaświadczenie o stwierdzeniu niepełnosprawności u osoby starszej.
  • Dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (np. akt urodzenia lub akt ślubu).
  • Kserokopia dowodu osobistego.
  • Zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych w roku poprzedzającym rok ubiegania się o świadczenie.

Dokumenty te, wraz z dedykowanym formularzem jaki najczęściej można znaleźć na stronie urzędu miasta bądź gminy, a także Ośrodka Pomocy społecznej, należy złożyć we wskazanej placówce. Pracownik społeczny z pewnością wyjaśni interesantowi, jakie inne zaświadczenia lub dokumenty będą dodatkowo potrzebne w celu pozytywnego rozpatrzenia składanego wniosku. Należy pamiętać, by w pierwszej kolejności skompletować dokumenty, a dopiero potem wypełnić wniosek, ponieważ rozpatrzenie go często może trwać nawet do 30 dni – błędy w formularzu czy niezgodność dokumentów z wymaganiami może wydłużyć znacznie czas pozytywnego rozpatrzenia wniosku a co za tym idzie, opóźnić moment wypłaty świadczenia.

Jakie świadczenia przysługują opiekunowi?

Prócz zasiłku opiekuńczego na osobę starszą, opiekun może liczyć również na inne świadczenia oraz dodatki pielęgnacyjne. Jest to zależne jednak od wielu czynników, a przede wszystkim dochodów w skali miesięcznej, jak również stanu zdrowia osoby starszej nad którą sprawuje opiekę. Dodatkowo pod uwagę brany jest wiek osoby starszej – jeżeli ma ona powyżej 75 lat, wówczas opiekun może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne jako dodatek do zasiłku opiekuńczego, a wynosi ono obecnie 153 zł. Istnieje również możliwość uzyskania świadczenia z ZUS – kiedy zaistnieje konieczność opieki nad osobą starszą, a opiekun który się jej podejmie pracuje zawodowo, ma prawo do skorzystania z 14-dniowego zawieszenia obowiązków zawodowych, za które zapłaci mu ZUS. Podstawą wyliczania wynagrodzenia w tym przypadku pozostaje 80 % dziennej stawki zawartej w umowie osoby wykonującej czynności opiekuńcze nad osobą starszą. Wszelkie formalności oraz wymagane dokumenty do skorzystania z tego świadczenia znajdują się na stronie internetowej ZUS, jak również informacje można uzyskać bezpośrednio w każdej placówce tej organizacji.

Pomoc państwa w opiece nad seniorami

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy na osobę starszą
Źródło: Pixabay.com

Mimo iż zasiłek opiekuńczy na osobę starszą nie jest wysoki, z pewnością pozostaje istotnym wsparciem dla opiekuna, który sprawuje opiekę nad krewnym, a w ramach czego musiał zrezygnować z pracy zawodowej. Opieka nad osobą starszą jest niezwykle wymagająca i odpowiedzialna, a przede wszystkim wymaga dużego poświęcenia ze strony opiekuna – zdecydowanie warto postarać się o przysługujące świadczenia, by przez swoje zobowiązanie nie stracić źródła dochodu.

O autorze:
Aleksandra Karcz – pisarka,
autorka licznych artykułów i felietonów lifestyle.
Absolwentka Akademii Ekonomiczno Humanistycznej w Warszawie.

Źródło:

  • Organizacja pomocy społecznej w Polsce 1918-2018, Krzysztof Chaczko, Mikołaj Brenk, Rafał Pląsek, wyd. Scholar, 2018 r.